Oftalmologija

Medicinska i hirurška oftalmologija

tonometrija

Patohistološke i citološke analize

Pouzdano otkrivanje neoplazija, utvrđivanje da li je neoplazija maligna ili benigna, otkrivanje patoloških promena oka koje su alergijske ili autoimune prirode, otkrivanje stepena anomalije samih tkiva i ćelija koje grade oko, moguće je patohistološkom i citološkom pretragom u našoj laboratoriji.

Poprečni presek očne jabučice kao priprema za patohistološki pregled. Patohistologijom je postavljena dijagnoza: limfom oka
Poprečni presek očne jabučice kao priprema za patohistološki pregled. Patohistologijom je postavljena dijagnoza: limfom oka

Veoma često, vlasnik dovede ljubimca koji ima bolno oko, slepo, i sa više patoloških promena. Tada je teško utvrditi koja patološka promena je bila primarna, odnosno uzrok gubitka vida i oka, a koje promene su posledično nastale. U tim situacijama savetujemo enukleaciju zbog dijagnostike, a i da bi pacijenta rešili hroničnog bola i hroničnog izvora inflamacije. Očna jabučica posle enukleacije obavezno mora iće na patohistološki pregled. Ovo je od naročitog značaja zbog prognoze za drugo zdravo oko ali i zbog sistemskog zdravlja pacijenta.

Mnoge bolesti oka su bilateralne, tj. javljaju se na oba oka ali obično asimetrično. Drugo oko može pokazati istu patologiju nakon dužeg vremenskog perioda, pa je prevencija neophodna. Takođe, tumori oka koji su primarni ili metastatski, često se klinički manifestuju kao upala oka i nismo u mogućnosti da vidimo očiglednu ,,masu’’ u oku. Ovo su samo neki od razloga koji nas uče da: SVAKU OČNU JABUČICU NAKON ENUKLEACIJE TREBA POSLATI NA PATOHISTOLOGIJU!