Oftalmologija

Medicinska i hirurška oftalmologija

Opšti pregled oka

Pregled oka

Oko je ogledalo zdravlja i nikada se ne posmatra zasebno kao organ, već se mora uzeti u obzir opšte zdravstveno stanje ljubimca. Često su promene na oku posledica životno ugrožavajućih patoloških stanja, bilo da je oko primarni uzrok bolesti ili se na oku samo pokazala neka sistemska bolest. Takođe, pas koji nije životno ugrožen, ali ima probleme sa vidom i/ili iritacijom oka, nije srećan pas. Takav ljubimac će više vremena provoditi u snu, biće neraspoložen i neaktivan. Svakodnevne aktivnosti postaju mu mrske ili ga mogu ugroziti.

pregled ociju kod psa

Uobičajeno je da vlasnici i nisu svesni koliki je problem imao njihov ljubimac, dok ne posete oftalmologa i otklone problem. Tek onda primete promene kod svog ljubimca, primete da je razigraniji i da se „podmladio“. Iz tog razloga, neophodan je detaljan i stručan opšti klinički pregled psa ili mačke i detaljan i stručan oftalmološki pregled za precizno postavljanje dijagnoze i određivanje terapije.

Detaljan pregled oka treba da sadrži sve ili neke od sledećih koraka:

 1. Pažljivo uzetu anamnezu
 2. Oftalmološki pregled
 3. Specijalna dijagnostička ispitivanja

Anamneza

Anamnezom počinje svaki pregled. Svi podaci o rasi, starosti, polu pacijenta, prethodnoj istoriji bolesti, podaci o trenutnoj terapiji ili skorašnjoj terapiji, podaci o putovanjima ili promeni mesta prebivališta kao i sve što je vlasnik primetio a tiče se opšteg stanja pacijenta i/ili promena na očima ili u kvalitetu vida, moraju se pažljivo utvrditi i zabeležiti.

Oftalmološki pregled

U oftalmološki pregled spada:

 • Pregled oka palpacijom i retropulsija;
 • Utvrđivanje refleksa zenice oka na svetlost;
 • Utvrđivanje postojanja palpebralnog refleksa, koji podrazumeva treptaj posle taktilnog stimulusa;
 • „Menace odgovor“ – (ispitivanje refleksnog treptaja kao odgovor oka na brzo približavanje objekta);
 • „Dazle reflex“ – (treptaj izazvan jakom fokalnom svetlošću uperenom u oko);
 • Širmer test za utvrđivanje kvantiteta suznog filma;
 • Test sa fluorescinom da bi se utvrdilo prisustvo ulcera na kornei;
 • Kanulacija lakrimalnog sistema, da bi se videla njegova prohodnost;
 • Tonometrija kojom se meri očni pritisak;
 • Konjuktivalna i kornealna citologija i mikrobiologija;
 • Pregled oka oftalmoskopom;
 • Pregled oka slit lampom;
 • Elektroretinografija;
 • Ultrazvučni pregled oka;

Ukoliko želi utvrditi kvalitet vida životinje, veterinar oftalmolog će dodatno uraditi „Maze test“ sa preprekama ili test sa pamučnom lopticom, kao i odraditi elekroretinogram i ultrazvučni pregled oka, naročito ukoliko prednji segment oka nije transparentan. Elektroretinogram nam je neophodan da bi se postavila dijagnoza bolesti koje mogu dovesti ili su dovele do gubitka vida.

Specijalna dijagnostička ispitivanja

Mnoge bolesti oka su reperkusija sistemskih bolesti i zato oftalmolog kada posumnja na takva stanja, treba da proveri krvnu sliku i biohemiju pacijenta, odredi endokrini status, odradi alergološke testove ili testove na prisustvo infektivnih bolesti. Nekada je u cilju postavljanja dijagnoze potrebno uraditi citološke i mikrobiološke preglede, uzeti uzorke tkiva za patohistološko ispitivanje, uraditi pregled određenih regija tela ultrazvukom, rendgenom, komjuterizovanom tomografijom (CT skenerom), magnetnom rezonancom i izvršiti druga neophodna dijagnostička ispitivanja.


Test produkcije suza Širmerovim testom (Schirmer test)

 1. Schirmer test trakice za utvrđivanje kvantiteta suznog filma (normalna vrednost za pse je >15 mm/min; normalna vrednost za mačke između 8 i 15 mm/min);
 2. Prelomiti trakicu dok je još zapakovana kako bi se izbegla kontaminacija trakice sa masnoćom sa kože koja može artificijelno da promeni vrednosti testiranja;
 3. Staviti trakicu u forniks donjeg očnog kapka;
 4. Zatvoriti očne kapke u trajanju od jednog minuta posle čega se produkcija suza može očitati sa baždarene skale.
opsti pregled oka kod macaka
fiksacija pacijenta haski
fiksacija pacijenta francuski buldog

Na fotografijama su prikazane metode fiksacije pacijenta kako bi se obezbedio bezbedan klinički pregled kod agresivnih pacijenata.

sirmerov test suza
1
otvaranje kesice sirmerovog testa
2
postavljanje sirmer testa u oko psa
3
sirmer test u oku psa
4

Test produkcije suza sa Schirmer testom


Testiranje refleksa zenice oka sa hromatskim svetlom

testiranje refleksa oka sa hromatskim svetlom
Testiranje refleksa oka sa hromatskim svetlom
Normalan odgovor pupile posle testiranja sa hromatskim crvenim i plavim svetlom
Normalan odgovor zenice posle testiranja sa hromatskim crvenim i plavim svetlom
Bolest retine-testiranje hromatskim svetlom
Bolest retine-testiranje hromatskim svetlom (negativan odgovor pupile na crveno svetlo, pozitivan odgovor na plavo svetlo).
Bolest očnog nerva – testiranje hromatskim svetlom
Bolest očnog nerva – testiranje hromatskim svetlom (negativan odgovor pupile na crveno i plavo svetlo)

tonometrija
Tonometrija- normalan intraokularni pritisak kod pasa i mačaka je u rasponu od 15-25 mmHg.
Pregled oka slit lampom
Pregled oka slit lampom

Pregled psa indirektnim oftalmoskopom
Pregled indirektnim oftalmoskopom
Pregled psa gonioskopijom
Pregled psa gonioskopijom sa ciljem utvrđivanja prohodnosti drenažnih uglova prednje očne komore i predispozicije za primarni hereditarni glaukom

Pregled vida kod psa testiranjem menace odgovora
Pregled vida kod psa testiranjem "menace" odgovora
Maze test
"Maze" test

jones test
"jones" test

„Jones“ test koji se primenjuje da bi se uočila opstrukcija nazolakrimalnih kanala. Fluorescin se stavi u oba oka i kroz 5-10 minuta treba da se pojavi trag fluorescina iz obe nozdrve.

Kod psa na slici vidimo da se iz desne nozdrve pojavljuje fluorescin, dok je leva ostala neobojena i suva, pa možemo zaključiti da iz nekog razloga nije prohodan nazolakrimalni sistem levog oka.


Ispiranje nazolakrimalnog kanala
Ispiranje nazolakrimalnog kanala za ispitivanje prohodnosti posle aplikacije topikalnog anestetika.
evaluacija unutrasnje strane treceg ocnog kapka
Evaluacija unutrašnje strane trećeg očnog kapka na prisustvo stranog tela, parazitskih organizama i uvećanih limfoidnih folikula posle aplikacije topikalnog anestetika.

Pas sa erozijom na roznjaci
Pas sa erozijom na rožnjači koja se ne može uočiti pre bojenja sa fluorescinom.
erozija na roznjaci posle bojenja
Erozija na rožnjači koja se lako uočava posle bojenja sa fluorescinom.

uzorkovanje sa konjuktive
Sterilno uzimanje uzorka sa površine konjuktive za bakterijsku kulturu ili PCR testiranje.
uzorka za citološku analizu Kimura spatulom
Uzimanje uzorka za citološku analizu Kimura spatulom posle aplikacije topikalnog anestetika.

biomikroskopija
Pregled psa ultrazvučnom biomikroskopijom

Pregled psa ultrazvučnom biomikroskopijom

Ova tehnika omogućava detaljan pregled prednje očne komore i drenažnih struktura za očnu vodicu, čime može da se utvrdi predispozicija za primarni hereditarni glaukom, ili detektuje prisustvo tumora prednjeg dela oka u vrlo ranom stadijumu razvoja.

ultrazvucna biomikroskopija
Pregled psa ultrazvučnom biomikroskopijom

Pas je u generalnoj anesteziji zato što je pripremljen za operaciju i pregled se obavlja pre operacije. Uglavnom, nije neophodna ni generalna anestezija ni sedacija za ovaj pregled.


savremeni pregled ocnog nerva kod psa
Savremene tehnike pregleda očnog nerva kod pacijenta sa hereditarnim glaukomom - GDx i OCT analiza strukture očnog nerva.
CT sken
Savremene tehnike pregleda orbite i mozga sa mobilnom kompjuterskom tomografijom (CT sken) kod pacijenta sa orbitalnim tumorom. Ovaj tip dijagnostike može da se koristi i intraoperativno da se potvrdi adekvatna resekcija mase.