Oftalmologija

Medicinska i hirurška oftalmologija

utvrđivanje kvaliteta vida kod životinja

Utvrđivanje kvaliteta vida kod pasa, mačaka i ostalih životinja

Oftalmolog se služi različitim testovima da bi utvrdio kvalitet vida kućnih ljubimaca. Ovi testovi imaju naročit značaj prilikom praćenja određenih bolesti koje mogu uzrokovati slepilo, kao i prilikom praćenja odgovora pacijenta sa različitim stepenom oštećenja vida na terapiju ili hiruršku proceduru.

maze test

Gubljenje vida može biti privremeno ili trajno. Može se javiti samo u uslovima slabog osvetljenja ili se odnositi samo na predmete koji su u neposrednoj blizini njuške. Možete primetiti da je Vaš ljubimac izgubio osećaj za dubinu i visinu predmeta pa se nesigurnost u kretanju zapaža samo kada hoda uz stepenice ili preskače prepreke. To su sve detalji koji ukazuju na pojedine bolesti oka i/ili sistemske bolesti i veoma je važno postaviti ranu dijagnozu. Slabljenje vida, a naročito iznenadni gubitak vida, predstavljaju urgentno oftalmološko stanje. Iz tog razloga, precizan pregled kvaliteta vida je neophodan.

Pošto kućni ljubimci nisu u stanju da se požale na slabljenje vida, a koriste i druga čula u kretanju, vlasnici teško i kasno primete njihov problem. Veoma često, naročito vlasnici mačaka, tek kada promene raspored nameštaja u kući i primete da se njihov ljubimac udara u predmete prilikom kretanja, pomisle da je životinja odjednom izgubila vid, iako problem postoji već duži vremenski period. Da bi se reagovalo na vreme, oftalmolog sprovodi „Maze“ test i test sa pamučnom lopticom, koji mu pomažu u oceni kvaliteta vida.