Tag - Marko Pipan

Marko Pipan, DVM, Dipl. ACVECC

Marko Pipan je diplomirao na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, 2000. godine.

Na fakultetu je završio jednogodišnji staž, nakon čega odlazi na praksu iz veterinarske medicine i hirurgije malih životinjana u Holandiju, Utreht Univerzitet. U cilju daljeg usavršavanja odlazi na Univerzitet Pensilvanija, u SAD – u, gde je završio trogodišnju obuku iz urgentne veterinarske medicine i intenzivne nege. 2011 godine stekao je titulu specijaliste Američkog koledža urgentne veterinarske medicine intenzivne nege (Dipl. ACVECC).

Kao specijalista urgentne veterinarske medicine je radio u različitim zemljama širom sveta. Pored kliničkog rada, bavio se edukacijom veterinara i održavao je veoma posećena predavanja gde je prenosio svoja iskustva stečena u oblasti urgentne veterinarske medicine. Njegova predavanja su interaktivna i u slušaocu podstiče razmišljanje i razvoj logike koja je neophodna za ovu granu veterine.

Dr Pipan uživa u predavanjima i edukaciji veterinarskog kadra. Snažno veruje u timski pristup u toku radu sa kritičnim pacijentima, i ističe važnost timskog rada za uspešnu veterinarsku urgentnu praksu. Raduje ga svaki pacijent koga je spasao i sa velikim entuzijazmom pristupa svom radu.

Marko Pipan