Saveti

Važni saveti u vezi sa Vašim ljubimcima

Trovanje pasa i mačaka aspirinom

otrovno

Toksičnost - Srednja do Izražena! Molimo Vas potražite veterinarsku pomoć!

Trovanje aspirinima

  • Simptomi: povraćanje, krvavo povraćanje, dijareja sa ili bez krvi, napadi, tremori, koma
  • Terapija kod kuće: Izazivanje povraćanja ima smisla u prvih par sati od ingestije.
  • Terapija kod veterinara: Dekontaminacija, ukoliko je moguća, a pored toga potrebna je i simptomatska terapija. Neophodno je uraditi krvnu sliku i biohemijske analize

U zavosnosti od rizika, uradite sledeće:

  • BLAGI – Primetni su samo blagi simptomi i većina životinja može da se
    leči kod kuće. Ukoliko imate pitanja, obavezno pozovite veterinara.
  • SREDNJI – Molimo Vas potražite veterinarsku pomoć!
  • IZRAŽENI – Opasno po život! Molimo Vas potražite hitnu veterinarsku
    pomoć!

Molimo Vas potražite veterinarsku pomoć!

aspirini