Ophthalmology

Medical & Surgical Ophthalmology

Operacija katarakte kod pasa i mačaka

Katarakta predstavlja najčešći razlog gubitka vida kućnih ljubimaca. Ukoliko se ne operiše, može dovesti do brojnih komplikacija: intraokularne inflamacije, luksacije sočiva, odvajanja retine, glaukoma i na kraju do slepila. Hirurgija katarakte se obavlja na sličan način kao kod humanih pacijenata (fakoemulzifikacija).

Operaciju katarakte kod kućnih ljubimaca se obavlja kod nas u ordinaciji.

Ono što razlikuje operaciju katarakte kod ljudi i kućnih ljubimaca je preoperativni i postoperativni tok, kao i sama hirurgija, koja je daleko teža u poredjenju sa standardnom hirurgijom katarakte kod ljudskih pacijenata.

Katarakta kod pasa uglavnom izaziva vrlo snažnu inflamatornu reakciju u oku, sto nije slučaj kod ljudi. Pre operacije katarakte, vrlo je važno da se smiri nivo upale u oku medikamentima, dok u nekim slučajevima inflamacija i ruptura sočiva diktiraju urgentno uklanjanje katarakte kako bi se spasilo oko. Nalazi preoperativnih pregleda će uticati na sam tok operacije. Abnormalnosti sa kvalitetom iIi kvantitetom produkcije suza, psrisustvo hronične inflamacije, prisustvo nasledne predispozicije ka glaukomu (bolest visokog očnog pritiska), kao i prisustvo promena u zadnjem segment oka su rizik faktori koji moraju da se dijagnostikuju, procene i adekvatno saniraju pre i posle operacije katarakte, kako bi se izbegle ozbiljne postoperativne komplikacije.

Ukoliko pas vec ima glaukom, mora se izvršiti dodatni hirurški zahvat za glaukom u toku hirurgije katarakte da bi se uspostavila kontrola očnog pritiska.

Pre operacije se svakom pacijentu radi redovan ultrazvuk oka (ultrazvučni pregled kojim se pregledaju sve očne strukture koje ne mogu da se vide zbog prisustva katarakte, a naročito se obraća pažnja na simptome odlepljenja retine), gonioskopija i ultrazvuk visoke frekvencije (metod kojim se pregleda drenažni sistem oka kako bi se procenio rizik razvoja glaukoma) i elektroretinogram (metoda kojom se meri električna aktivnost retine na isti nacin kao što EKG meri električnu aktivnost srca). Nakon svih obavljenih pretraga, daje se vlasniku prognoza uspešnosti operacije i donosi se odluka o načinu na koji će se hirurgija izvršiti. Postperativno, oko psa reaguje potpuno drugačije od ljudskog oka. Pas se posle hirurgije pažljivo prati i individualno se odredjuje terapija. Zahvaljujući ovim koracima, uspešnost operacije katarakte je između 90-95% (što zavisi od rase, vrste katarakte, dužine trajanja samog oboljenja…)

Appearance of the eye immediately after cataract surgery
Appearance of the eye right after the cataract surgery

Sama hirurgija se obavlja istim metodom kao kod ljudi, sem što je sočivo kod psa i mačke znatno tvrđe i veće tako da lekari oftalmolozi koji su imali prilike da observiraju katarakta hirurgiju kod pasa i mačaka, vrlo često porede ovaj tip hirurgije sa najkomplikovanijim hirurgijama katarakte kod ljudskih pacijenata.

Mala sonda koja pulsira se uvodi u oko, pri čemu se izaziva destrukcija katarakte. Pošto se katarakta uništi i ,,usisavanjem“ ukloni, u oko se postavlja veštačko sočivo. Nekada je neophodna hitna operacija katarakte, naročito kod pacijenata sa dijabetesom (moguć je akutni otok katarakte sa sekundarnim glaukomom i nekontrolisanom inflamacijom), ili kod traumatskih povreda sočiva. U tim situacijama, operacija katarakte spašava vid a u nekim slučajevima spašava i oko.

Prirema za operaciju katarakte i postoperatvni tok

Ishod operacije katarakte zavisi od stanja oka i stanja pacijenta pre hirurgije, kao i od redovnih postoperativnih kontrola, kojima se pažljivo prati oporavak oka posle hirurgije i pravovremeno saniraju moguće komplikacije koje su daleko češće kod kućnih ljubimaca u poređenju sa hirurgijom katarakte kod ljudi.

Detaljan oftalmološki pregled je neophodan da bi se utvrdilo da li je pacijent dobar kandidat za hirurgiju. Mora se isključiti mogućnost postojanja hronične infekcije, poput bakterijskih infekcija zuba, urina ili kože, pošto je moguća migracija bakterija u oko posle katarakta hirurgije.

Zato se vlasnicima savetuje da odvedu ljubimca na stomatološki pregled i uklanjanje velikih naslaga kamenca pre operacije katarakte (male naslage kamenca obično ne predstavljaju problem). Sve kožne probleme psa (bakterijske prirode ili alergijske prirode) treba staviti pod kontrolu pre operacije ili neposredno posle operacije.

Vlasnik treba da odvede ljubimca kod svog izabranog veterinara da bi uradili sledeće analize i preglede: krvnu sliku, biohemiju, urin (fizičko hemijska svojstva i mikrobiogiju) i opšti klinički pregled uz auskultaciju srca.

Sve nalaze koje dobijete, dostavljate nam na mejl i dogovaramo se o terminu za operaciju.

Preoperativni tok

Katarakta se mora operisati što je pre moguće da bi se obezbedio dobar ishod i da bi se izbegle komplikacije koje ona izaziva. Ponekad katarakta zahteva urgentno uklanjanje i nismo u situaciji da ispoštujemo prehirurški protokol. U svim ostalim slučajevima, protokol pre hirurgije je sledeći:

1-3 Dana pre hirurgije treba započeti terapiju sa kapima za oči, više vrsta.

1-3 Dana pre hirurgije treba započeti sistemsku terapiju sa kortikosteroidima (nesteroidnim antiinflamatornim sredstvom kod pasa sa dijabetesom) i antibioticima.

Hirurgija i postoperativni tok

  1. Za hirurgiju je neophodno da odvojite čitav dan. Treba da dovedete psa u bolnicu u prepodnevnim satima. Treba da mu uskratite hranu 12h, a vodu 3h pre zakazane operacije (za patuljaste rase pasa, štence i pacijente sa dijabetesom ćete dobiti posebna uputstva).Treba da ponesete svu terapiju koju pacijent dobija i zdravstene nalaze sa sobom. Tog jutra pre hirurgije, nemojte davati pacijentu lekove koji idu preko usta, možete samo stavljati kapi za oči.Psima sa dijabetesom, dajte pola doze insulina. Pacijent će u bolnici provesti čitav dan, što znači da če posle hirurgije pacijent još 4-6h provesti pod našim nadzorom. Mi ćemo Vas nazvati i obavestiti kada treba da dođete po Vašeg ljubimca.
  2. Rani postoperativni period: U toku prve dve nedelje od operacije. Treba da koristite kapi za oči 3-6 puta dnevno i tablete dva puta dnevno. Bilo bi poželjno da dovedete psa na konrolu jednom ili dva puta u toku prve dve nedelje postoperativno. Od kraja druge do kraja šeste nedelje postoperativno, savetujemo da se konrola obavlja jednom nedeljno ili jednom u dve nedelje. Nastavljate terapiju sa kapima za oči, 2-3 puta dnevno i sa tabletama jednom dnevno.
  3. Kasniji postoperativni period: Od drugog do šestog meseca posle hirurgije savetujemo kontrole jednom u mesec dana ili jednom u dva meseca. Kapi za oči stavljate dva puta dnevno. Od šestog meseca posle hirurgije, kontrole se savetuju dva puta godišnje.