Oftalmologija

Medicinska i hirurška oftalmologija

tonometrija

Elektroretinografija - ERG

Elektroretinografija (ERG) predstavlja dijagnostički metod kojim se detektuje i meri električna aktivnost stvorena u specijalnim fotosenzitivnim ćelijama retine, a koja nastaje kao odgovor na svetlosni stimulus.

elektroretinografija

Ova dijagnostička metoda je od izuzetnog značaja za pacijente koji su izgubili vid, ili imaju oslabljen dnevni ili noćni vid, a pregledom oka nije utvrđen ni jedan uzrok za gubitak ili slabljenje vida. ERG nalaz nam tada može pomoći u dijagnostici, a samim tim i u pravilnoj terapiji. Kod pacijenata sa kataraktom gde je prednji deo oka neproziran, ERG se obavlja da bi se videla funkcionalnost retine.