Saveti

Važni saveti u vezi sa Vašim ljubimcima

Dr vet. med. Slavica Đukić

DOKTOR VETERINARSKE MEDICINE, SPECIJALISTA VETERINARSKE OFTALMOLOGIJE

Slavica Đukić, doktor veterinarske medicine, stekla je veterinarsku diplomu na Veterinarskom fakultetu Beogradskog Univerziteta 1998. godine. Diplomu specijaliste iz kliničke patologije i terapije kopitara stiče 2000. godine. Dva puta je imala višemesečno stručno usavršavanje na klinici „Veterinary Teaching Hospital-Iowa State University“ (1999. i 2005. godine). Od 2001. godine obavlja privatnu veterinarsku praksu. Od 2014. godine predaje Bolesti žvotinja u srednjoj poljoprivrednoj školi ,,Josif Pančić“ u Pančevu.
Dr Đukić je u programu oftalmološke specijalizacije u specijalističkoj ambulanti Oculus, pod mentorstvom dr Grozdanićdr Lazić i dr Lužetski.

dr Slavica Đukić