Oftalmologija

Medicinska i hirurška oftalmologija

tonometrija

Širmerov test

Ovaj test nam služi da bi izmerili produkciju suza. Pas koji ima smanjenu produkciju suza ima ugroženo zdravlje rožnjače. Rožnjača postaje neprozirna, pas oseća bol i peckanje u oku i zbog poremećene mikrobiološke flore, neprekidno ili povremeno ima mukozan ili gnojav iscedak iz oka.

postavljanje sirmer testa u oko psa

Nije neobično da se kod tih pacijenata učestalo pojavljuju ulceri. Širmer test nam pomaže u otkrivanju kvantitativnog deficita suznog filma. Ponekad, psi imaju dobre vrednosti ovog testa ali je kvalitet suznog filma loš i pas pokazuje tipične simptome za bolest suvog oka. Ponekad, bolest suvog oka nije primarno bolest oka već može biti posledica neurološke ili metaboličke bolesti.

Svaki oftalmološki pregled mora sadrržati ovaj test. Sve više pasa ima problem sa ovom bolešću i važno je utvrditi je na vreme, jer rano otpočeta terapija daje dobre rezultate.