Oftalmologija

Medicinska i hirurška oftalmologija

Hirurgija očnog sočiva

Sočivo oka ima dve patologije koje treba hirurški sanirati. Jedna je katarakta (vidite odeljak ,,operacija katarakte’’ ili kod bolesti oka-,,katarakta kod pasa’’), a druga je subluksacija/luksacija sočiva. Luksacija sočiva je urgentno stanje pri kom sočivo napušta svoju poziciju i pada u prednju očnu komoru (anteriorna luksacija) ili se nađe u staklastom telu, pa čak naslonjeno na mrežnjaču (posteriorna luksacija).

Pojedine rase pasa imaju naslednu sklonost ka luksaciji sočiva (primarna luksacija sočiva). Kod njih se luksacija zapaža obično na oba oka, ali asimetrično, prvo oboli jedno, a nakon izvesnog vremena, i drugo oko. Važno je redovno pratiti drugo ,,zdravo’’ oko nakon što se uoči luksacija sočiva na jednom oku, i nakon što se utvrdi da je u pitanju primarna luksacija. Kod pojedinih pasa luksacija nastaje kao posledica traume, upale u oku ili glaukoma.Tada je u pitanju sekundarna luksacija sočiva.

Bez obzira šta je uzrok luksacije, ona je izuzetno bolno stanje za psa. Ukoliko se ne primeti na vreme i ne reaguje, dolazi do komplikacija na oku koje je izuzetno teško kontrolisati. Luksacija sočiva, naročito anteriorna, može da dovede do sekundarnog glaukoma i gubitka vida za 12-24h.

Luksacija sočiva kod pasa
Mi vršimo uklanjanje sočiva kod ovog stanja, čime se vid može spasiti. Sočivo se uklanja fakoemulzifikacijom, ukoliko je to moguće, ili intrakapsularnom  ekstrakcijom sočiva. Intrakapsularna ekstrakcija sočiva ima više komplikacija u poređenju sa fakoemulzifikacijom. Kao najteža komplikacija se izdvaja odvajanje mrežnjače što dovodi do gubitka vida.