Oftalmologija

Medicinska i hirurška oftalmologija

Hirurgija retine

Odvajanje retine može biti veoma teška posledica mnogih naslednih i stečenih bolesti. Neke rase pasa su sklone ovom oboljenju. Odvojena retina dovodi do slepila.

odvajanje retine
Ultrazvučni snimak na kome se vidi odvajanje retine

Odvajanje retine je nekad posledica bolesti oka a veoma često je posledica mnogih ozbiljnih sistemskih bolesti. Veoma je važno postaviti ranu dijagnozu ove patologije, otkriti njen uzrok i izvršiti hiruršku korekciju.

Mi obavljamo i preventivne zahvate kod stanja koja se mogu komplikovati odvajanjem retine, kao i hiruršku intervenciju ukoliko je već došlo do odvajanja (transpupilarna i transkleralna operacija laserom, trans-skleralna krioprocedura i intraoperativna vitrektomija sa ciljem da se spreči odvajanje retine).