Saveti

Važni saveti u vezi sa Vašim ljubimcima

Dr vet. med. Tatjana Lazić

DOKTOR VETERINARSKE MEDICINE, SPECIJALISTA VETERINARSKE ANATOMSKE PATOLOGIJE

Dr Lazić je stekla veterinarsku diplomu na Veterinarskom fakultetu Beogradskog Univerziteta 2000. godine. Nakon osnovnog veterinarskog obrazovanja stekla je magistarsku diplomu iz oblasti veterinarske anesteziologije (2002), a 2009. godine je stekla diplomu doktora nauka, naučno polje-veterinarska patologija. Iste godine je završila svoj specijalistički program iz veterinarske patologije na Državnom univerzitetu u Ajovi (ISU). Dr Lazić je bila docent na odseku veterinarskih kliničkih nauka pri ISU-u (2009. – 2011.)

Dr Lazić je učestvovala u nekoliko velikih saveznih naučnih studija koje su se bavile mehanizmima nastanka bolesti mozga i oka. Autor je 16 naučnih radova iz područja veterinarske patologije sa naglaskom na patologiju oka, mozga i respiratornog sistema. Održala je brojna međunarodna predavanja o različitim temama iz patologije i aktivan je međunarodni predavač za kurseve iz veterinarske patologije u cilju kontinuiranog obrazovanja veterinarskih patologa.

Pogledajte više o Dr Lazić na ResearchGate.

Dr Lazić trenutno obavlja dužnost savetnika za patologiju dijagnostičkih laboratorija veterinarske patologije u Evropi, Aziji i Sjedinjenim Američkim Državama. Ona je glavni oftalmološki patolog na klinici ,,Animal Eye Consultants of Iowa“ a istovremeno sa dr Grozdanićem, veterinarskim sertifikovanim oftalmologom, pruža uslugu dvostrukog mišljenja u oftalmološkoj patologiji u kojoj svaki oftalmološki uzorak istovremeno procenjuju i patolog i oftalmolog.

Dr Lazić je patolog konsultant specijalističke veterinarske oftalmološke ambulante Oculus.

Tatjana Lazic