Tag - Eozinofilni keratokonjunktivitis kod mačaka

Eozinofilni keratokonjunktivitis mačaka

Kako se manifestuje eozinofilni keratokonjunktivitis?

Eozinofilni keratokonjunktivitis, koji predstavlja autoimuno oboljenje rožnjače s nakupljanjem eozinofilnog infiltrata, manifestuje se pojavom beličastih naslaga na rožnjači. Vlasnici najčešće promenu primete kao postojanje zamućenja ili beličastih naslaga na oku (tačnije na površini rožnjače), koja se vremenom širi i zauzima sve veću površinu rožnjače. Boja može da varira od bele do beličasto-žućkasta, a na rožnjači uočavamo i prisustvo krvnih sudova (neovaskularizaciju). Kerakonjuktivitis kod mačaka Ovo oboljenje se u literaturi dovodi u vezu sa Herpes virusnom infekcijom. 

Kako se uspostavlja dijagnoza eozinofilnog keratokonjunktivitisa?

Nakon kompletnog oftalmološkog pregleda, veterinarski oftalmolog će pristupiti uzimanju uzorka za citologiju. Na citološkom preparatu je potrebno pronaći eozinofile, mada negatian citološki nalaz ne isključuje ovo oboljenje.

Da li je moguće izlečenje?

Kompletno izlečenje oka tj. rožnjače nije moguće, ali se bolest korišćenjem imunosupresivnih kapi može redukovati i držati pod kontrolom. Nakon nekog perioda moguće je da će terapija morati da se modifikuje, da se lek promeni, uvede novi medikament ili primenjuje kombinacija nekoliko lekova. Bolest se uz odgovarajuću terapiju, redovne kontrole i odgovornog vlasnika može uspešno kontrolisati.