Saveti

Važni saveti u vezi sa Vašim ljubimcima

jezero sa algama

Trovanje pasa i mačaka algama

otrovno

Toksičnost - Izražena! OPASNO PO ŽIVOT!

Plave i zelene alge

  • Simptomi: dijareja, povraćanje, bledilo, mišićni tremori, paraliza, cijanoza, hipersalivacija
  • Terapija kod kuće: Isprati psa čistom vodom, potražiti hitnu veterinarsku pomoć.
  • Terapija kod veterinara: simptomatska terapija

Molimo Vas potražite hitnu veterinarsku pomoć!

jezero sa algama