Saveti

Važni saveti u vezi sa Vašim ljubimcima

Trovanje pasa i mačaka brufenom

otrovno

Toksičnost - Izražena! Molimo Vas potražite hitnu veterinarsku pomoć!

Trovanje brufenom (ibuprofen)

  • Simptomi: povraćanje, dijareja, koji mogu biti sa primesama krvi, oligurija, anurija, ataksija, napadi
  • Terapija kod kuće: Indukcija povraćanja ima smisla u prvih par sati. Ne primenjivati ukoliko životinja ispoljava nervne simptome.
  • Terapija kod veterinara: dekontaminacija, simptomatska terapija i analize krvi

U zavosnosti od rizika, uradite sledeće:

  • BLAGI – Primetni su samo blagi simptomi i većina životinja može da se
    leči kod kuće. Ukoliko imate pitanja, obavezno pozovite veterinara.
  • SREDNJI – Molimo Vas potražite veterinarsku pomoć!
  • IZRAŽENI – Opasno po život! Molimo Vas potražite hitnu veterinarsku
    pomoć!

Molimo Vas potražite veterinarsku pomoć!