Urgentna veterina

Hitna pomoć za pse, mačke i ostale životinje

Urgentna hirurgija

Naša ambulanta je opremljena najsavremenijom hirurškom salom, koja funkcioniše po svim američkim standardima i principima. Uvek smo spremni za bilo koju vrstu hirurgije.

Urgentna veterinarska hirurgija

Sve hirurške intervencije koje se izvode kod nas, rade se isključivo u inhalacionoj anesteziji. Prednosti inhalacione anestezije zasnivaju se na tome da se inhalacioni anestetici lako primenjuju, udisanjem para i gasova i tako dopremaju do krvotoka. Njihov efekat se lako prati i lako se titriraju do nivoa efiakasnosti i sigurnosti. Takođe, velika prednost inhalacione anestezije ogleda se u tome što, u slučaju komplikacija, anestezija može vrlo lako da se prekine.

Svaki pacijent, koji ide u opštu anesteziju, konstantno je priključen na monitoring (EKG, pulsni oksimetar, kapnogram, termometar), kako bi se bilo kakvo pogoršanje stanja primetilo na vreme i kako bi se obezbedila pravovremena reakcija. Međutim, pored sve mašinerije i opreme, najvažnija stavka, pored hirurga je i anesteziolog, kako bi sve proteklo kako valja. Tako, u našoj ambulanti, svaku, pa i ona najjednostavniju hiruršku intervenciju uvek obavlja ceo tim obučenih ljudi.